PRIVACYVERKLARING - Opgemaakt te Reuver, 18-06-2018

Hout Import Reuver b.v. & Hout Decoratief Noord b.v. (hierna HIR&HDN) nemen bij deze verantwoordelijkheid op de verplichtingen die voortkomen uit de nieuwe Europese wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming).  

Algemeen - HIR&HDN zullen met alle partijen waarmee zij samenwerken een zo minimaal mogelijke hoeveelheid persoonsgegevens gebruiken en opslaan.

De gegevens die wel worden opgeslagen zullen nooit en te nimmer ‘gevoelige gegevens’ bevatten. Het zullen hoofdzakelijk contactgegevens zijn welke noodzakelijk zijn om zakelijke transacties te kunnen uitvoeren. Dit zullen zo veel mogelijk zakelijke gegevens en zo min mogelijk persoonsgegevens zijn.

De gegevens die worden opgeslagen zullen nooit aan derden worden verstrekt zonder toestemming van de eigenaar van de persoonsgegevens. Alle gegevens zullen op een verantwoorde en zorgvuldige manier worden verzameld, gebruikt en opgeslagen.

HIR&HDN verplichten zich om alle opgeslagen persoonsgegevens te verwijderen indien zij hier schriftelijk een aanvraag van ontvangen door de eigenaar van de gegevens.

Veiligheid en waarborging - HIR&HDN verklaren dat alle gebruikte systemen voorzien zijn van adequate fysieke niet-fysieke veiligheidsvoorzieningen. Denk hierbij aan beveiliging van het kantoorgebouw en beveiliging van alle ICT-diensten.

Indien er toch een data-lek wordt geconstateerd dan zullen HIR&HDN en haar relevante toeleveranciers alle handelingen verrichten die er van haar mogen worden verwacht.

Aansprakelijkheid - HIR&HDN kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirect geleden schade, tenzij deze schade nadrukkelijk te wijten is aan opzet of roekeloosheid.

Indien de geleden schade te wijten valt aan de handelingen van HIR&HDN dan zullen deze in overleg met de gedupeerde een voor beide partijen aanvaardbare oplossing zoeken.

Afsluitingsverklaring - HIR&HDN hebben in hun systemen ruim voldoende waarborging en beveiliging aangebracht voor de relatief lage risico’s die zij lopen aangezien zij slechts een zeer kleine hoeveelheid en relatief ongevoelige persoonsgegevens zullen gebruiken, verwerken en opslaan. 
Even geduld a.u.b., uw prijs wordt berekend Pricing Loader
Even geduld a.u.b., uw prijs wordt berekend Pricing Loader